Zarząd

Skład Zarządu Okręgu na lata 2015-2019

Prezes Zarządu Okręgu: Kol. Zbigniew Sołtysiak
Wiceprezes ds. Organizacji Lotów: Kol. Michał Bartoszak
Wiceprezes ds. Finansowych: Kol. Tadeusz Francuzik
Wiceprezes ds. Gospodarczych: Kol. Roman Krych
Sekretarz: Kol. Tomasz Kowalewski
Członkowie Zarządu Okręgu:
Kol. Krzysztof Marcinkowski
Kol. Kazimierz Kupczyk
Kol. Dariusz Kowalski
Kol. Andrzej Świerczyński

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Kol. Piotr Pałuczak
Z-ca Przewodniczącego: Kol. Marian Cybulski
Sekretarz: Kol. Andrzej Karnicki
Członkowie OKR:
Kol. Wawrzyn Kowalski
Kol. Ludwik Skotarek

Okręgowa Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczący: Kol. Leszek Chyła
Z-ca Przewodniczącego: Kol. Janusz Kałucki
Sekretarz: Kol. Krystian Pędziński
Członkowie OKD:
Kol. Zbigniew Stelmach
Kol. Jacek Jakubiak