Zarząd

Skład Zarządu Okręgu Piła i Komisji (Rewizyjnej i Dyscyplinarnej) na lata 2019-2023

Prezes Zarządu Okręgu: Kol. Dariusz Kowalski
Wiceprezes ds. Organizacji Lotów: Kol. Tadeusz Trznadel
Wiceprezes ds. Finansowych: Kol. Kazimierz Kupczyk
Wiceprezes ds. Gospodarczych: Kol. Janusz Kałucki
Sekretarz: Kol. Hubert Lewczak
Członkowie Zarządu Okręgu:
Kol. Wiesław Czerniecki
Kol. Krzysztof Kamiński
Kol. Marek Matkowski
Kol. Tadeusz Nowicki

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Kol. Marian Cybulski
Z-ca Przewodniczącego: Kol. Ryszard Niemczyński
Sekretarz: Kol. Robert Kowalski
Członkowie OKR:
Kol. Wawrzyn Kowalski
Kol. Andrzej Masłowski

Okręgowa Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczący: Kol. Andrzej Duda
Z-ca Przewodniczącego: Kol. Mariusz Graś
Sekretarz: Kol. Jacek Jakubiak
Członkowie OKD:
Kol. Wiesław Gogołek
Kol. Leonard Jaroszewicz