Historia

Historia okręgu

PZHGP Okręg Piła powstał na bazie Oddziału Piła i Grupy Lotowej  3/34 wchodzących w skład PZHGP Okręgu Poznań z ilością 667 członków.

Zebranie założycielskie Okręgu Piła komitet organizacyjny zwołał na dzień 17.12.1989 r.w sali Klubu Garnizonowego w Wałczu. Równolegle odbywała się wystawa gołębi pocztowych jeszcze Oddziału Piła. W zebraniu założycielskim na 45 delegatów , obecni byli wszyscy wybrani w sekcjach delegaci.

Obecni na sali  byli również zaproszeni przedstawiciele władz Związku:

Prezes Zarządu Głównego w Chorzowie  kol. Józef Paliczka.
Prezes Zarządu Okręgu Poznań kol. Henryk Walkowiak.

Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Prezesa macierzystego Okręgu Poznań  kol. Henryk Walkowiak. Delegaci po burzliwej dyskusji powołali trzy oddziały,które będą działać na terenie całego województwa pilskiego:

Oddział 0270 -  Chodzież
Oddział 0271 – Piła
Oddział 0272 – Trzcianka

Po zakończeniu wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Okręgu w Pile:

Prezes Okręgu Piła kol. Mieczysław Cichocki
V-ce Prezes d/s. Organizacji Lotów kol. Andrzej Francuzik
V-ce Prezes d/s. Gospodarczych kol. Andrzej Świerczyński
V-ce Prezes ds. Finansowych kol. Kazimierz Kupczyk
Sekretarz kol.  Zbigniew Sołtysiak
Członek kol.  Zbigniew Stelmach
Członek kol.  Zdzisław Pertek

Na zakończenie zebrania głos zabrał Prezes Zarządu Głównego kol. Józef Paliczka, który w swym wystąpieniu życzył nowo powołanemu Okręgowi Piła, wszelkiej pomyślności w pracy związkowej dla dobra wszystkich członków.
Prezez  Okręgu PZHGP w Poznaniu kol. Henryk Walkowiak w swym wystąpieniu , życzył nowo wybranemu Zarządowi Okręgu w Pile, wszelkich sukcesów.  Wyraził również przekonanie, że współpraca pomiędzy nowo powołanym Okręgiem w Pile i Poznaniem będzie się rozwijać na nowych partnerskich zasadach, życzliwa i korzystna dla obydwu okręgów. Zebranie zakończył nowo wybrany Prezes Okręgu Piła kol. Mieczysław Cichocki.

Aktualnie Okręg Piła zrzesza 618 hodowców w następujących oddziałach:

Oddział  0270 Chodzież 100 hodowców
Oddział  0271 Pilsko-Złotowski 118 hodowców
Oddział  0272 Trzcianka 124 hodowców
Oddział  0425 Czarnkowsko-Wieleński 146 hodowców
Oddział  0443 Wągrowiecko-Rogoziński 130 hodowców